Følg med i "månedens naturfoto" !

Ud over et udvalgt, flot foto følger også beretningen om, hvad det er, der ses på billedet!

 

Hættemågen i vinterdragt

Både i byerne og ude på landet - typisk på øer i større søer - finder man kolonier af hættemåger. Hættemåge er den mågeart, vi hyppigst ser, og den kan give os små, daglige naturoplevelser selv midt inde i byerne: Fotoet er taget en klar vinterdag midt inde i København ved søerne. Mågen sidder på et gelænder ved den isdækkede sø og spejder efter, at der kommer nogen med brød til ænderne.

Hættemågen kan som regel kendes på sin sorte hætte, som måske snarere burde kaldes en maske, da den kun dækker ansigtet. Denne maske har hættemågen kun en del af året, nemlig i sommerhalvåret (fra tidligt forår til sent efterår). Om vinteren mangler hætten og hættemågens hoved er hvidt, bortset fra en lille mørk plet bag øjet. Hættemågen er en standfugl og bliver hos os hele året - om vinteren driver sult dem ofte tæt på mennesket og ikke sjældent kan man se dem med en ikke ubetydelig frækhed dominere et fodringssted.

Hættemågen har den hæseste stemme af alle vores måger og man kan let genkende den på lang afstand, når den sidder med sin kællingestemme og griner. På svensk hedder den meget passende "skrattmås", hvilket direkte oversat betyder "lattermåge".

 

Fotoet er taget  ved Peblingesøen i København i 1985 og er senere blevet scannet ind fra dias.

 

Håndbog i naturpædagogik:

Ole Wohlgemuth:
HÅNDBOG I NATURPÆDAGOGIK
ISBN 87 7378 286 6
Forlaget Politisk Revy,

2. udgave, 2006.