Månedens naturfoto:
Klik for stort billede og fortælling!

 

Fremstilling af stop-motion film - en guide med overvejelser:

Først og fremmest: Der er mange måder og teknikker, hvor man ret simpelt kan fremstille animationsfilm. Man kan gøre det via gratis apps, men også via betalings-software. Puppet Pals er et kendt eksempel til IOS, hvor man kan anvende en gratis, simpel version eller vælge at betale for en opgradering til en mere avanceret. Stopmotion er en sjov og simpel teknik, der samtidigt rummer en vis ”stoflighed” (som Per Kirkeby har kaldt det), altså en direkte kontakt og berøring med fysiske emner som en del af processen, så ikke hele processen er digital. Denne fysiske, æstetiske tilgang har indflydelse på processen – spørgsmålene herunder er gode refleksionspunkter, når man vil starte med at arbejde med kreative, digitale processer i en pædagogisk kontekst:


Overvejelsespunkter:
Hvordan er I teknologibrugere?
Hvordan bør børn være teknologibrugere?
Skal små børn lære at bruge teknologi - hvorfår? Skal de lære at producere vha. teknologi?
Hvad betyder det at være producenter sammenlignet med at være konsumenter af digitale produkter?
Hvilke muligheder er der ved animationsprodukter ift. real-film?
Hvordan påvirker det fysiske processen?
Hvad betyder proces ift. resultat?
Hvor vigtig er det narrative element i omverdensforståelse og leg?
Hvad er pædagogens rolle?

Formål med øvelses-produktion:
• At være bedre påklædt til på et fagligt, refleksivt grundlag at kunne bidrage i diskussioner og tage beslutninger omkring teknologi i pædagogisk arbejde.
• Konkret og pædagogisk velfunderet at være i stand til at igangsætte og færdiggøre en aktivitet med stop-motion film med en brugergruppe.
• Konkret at kunne bruge gratis, lettilgængelig software til at lave film uden fancy udstyr.
• At kunne se stop-motion som en kreativ, pædagogisk mulighed til formidling af forhold i verden.


Om Stop-motion:
Animationsfilm kan fremstilles på flere måder. Meget af det der fremstilles nu om dage, er fremstillet tegnet på en computer og dernæst animeret i et særligt program. Det gælder eksempelvis mange nyere tegnefilm og egentlige computer-animationsfilm – en sådan filmproduktikon er imidlertid meget krævende, så vil man selv producere animationer, er den klassiske stop-motion-teknik langt mere håndtérbar – nu om dage kan man lave stop-motion-produktioner nemt med enkelt udstyr af den slags, vi alle er i besiddelse af.
Stop-motion er en filmteknik, hvor man bruger objekter (som dukker eller andre ting) til at animere med. Teknikken fungerer ved at der tages et billede, objektet flyttes, der tages endnu et billede, objektet flyttes og der tages endnu et billede osv. Ét billede kalder man i filmsprog en frame. Film kører almindeligvis med 25 frames i sekundet. Da 25x60 er 1.500 betyder det, at der skal bruges 1.500 frames til ét minuts film! Dette behøver man ikke tænke på, når man ellers almindeligvis optager med videokamera eller mobiltelefon, men i stop-motion, hvor hver enkel frame skal tages manuelt, er det en helt anden snak.
I nogle stop-motion-film bruges figurer af modellervoks (kaldes ofte for Claymotion). Man kan også lave stop-motion med levende mennesker, der flytter sig en smule mellem hvert billede, eller som i Cirkeline med flade tegninger, der klippes ud og flyttes i forhold til hinanden (flyttefilm) eller endelig andre materialer fx fra naturen. Eventuelt kan forskellige materialer kombineres.
Teknikken kan både bruges til fortællinger om og med virkelige figurer, såsom dyr og mennesker, og til overnaturlige/mytologiske væsener i horror- og eventyrfilm. I nogle film klippes stop-motion-effekterne sammen med optagelser af levende skuespillere, f eks. kæmpeaben og kvinden med det lyse hår i King Kong (1933) og slutningen af Sam Raimis The Evil Dead (1981). Der findes også en del stop-motion-film, hvor alting er lavet med dukker og modeller.
En absolut klassiker indenfor genren er den helt fantastiske norske Bjergkøbing Grandprix fra 1975 (der faktisk kan ses på YouTube her: https://www.youtube.com/watch?v=pLjXTzTBcDE). Udenlandske stop-motion-film såsom Tim Burton & Henry Selicks The Nightmare Before Christmas (1993), Henry Selicks James og den store fersken (1996) og Tim Burton & Mike Johnsons Corpse Bride (2005) har udviklet stop-motion til et højt teknisk og kunstnerisk niveau og siden har det bare gået derudaf...
Stop-motion-film giver god mulighed for at illustrere og formidle viden og sammenhænge, der ellers vanskeligt lade sig forklare med ord. Man kan illustrere det store og det små i naturen og gøre det nærværende og interessant gennem at knytte formidlingen til historier og fantasisammenhænge. Levende billeder har et enormt formidlingspotentiale.


Didaktiske overvejelser:
Ved at formidle forhold gennem filmmediet skabes et meget konkret forhold mellem det formidlede og formidleren – man indser, at man må sætte sig grundigt ind i de forhold, man ønsker at formidle og man må gøre sig nøje overvejelser omkring, hvad man vil have med, hvad man vil udelukke, hvilke rammer man vil bruge og hvilke filmtekniske virkemidler, der passer sig bedst. Meget tyder således på, at ved at bruge film som redskab kan man gøre læringen om det valgte genstandsfelt mere intensivt og dybere. Man er simpelthen nødt til at sætte sig ordentligt fagligt ind i det filmen handler om, for at kunne fremstille en ordentlig film, der fremstår tilfredsstillende for en selv.
Alle børn i dag kender til tegnefilm, men ved de også, hvordan disse laves? Ved de, at det i virkeligheden er ”døde” billeder, der gøres levende, fordi nogle mennesker flytter på ting og personer på billederne? Tarzan, Pingu og Anders And er ikke selv i stand til at gå, løbe eller hoppe! Det ved sandsynligvis selv et lille barn i en tænksom stund, men hvordan går, løber og hopper de egentlig, alle de tegnede forbilleder? Hvad er teknikken bag?
Stop-motion giver umiddelbart en forståelse af, hvordan tegnefilm er opbygget: Billede for billede for billede for…. Det giver bogstavelig talt børn et billede af, hvad det vil sige, hvad der ligger bag det, at producere en tegnefilm: Det er ikke bare et knips med fingrene, og så har vi en ny Buzz Lightyear film. Hvert sekund kræver adskillige billeder, hver en bevægelse skal overvejes, og hvad er en bevægelse egentlig? At vinke med en arm – noget der måske tager et par sekunder ud af en hel film – kræver pludselig læssevis af små bevægelser og mindst lige så mange billeder.
Med selv mindre børn kan man sagtens lave forskellige stop-motion film, og børn kan allerede i en alder af syv år hurtigt selv lære helt at styre aktiviteten. Selve aktiviteten er enkel og let at gå til, og efter en simpel instruktion vil de fleste børn være i stand til at arbejde selvhjulpent. Teknikken bag er simpel, og resultatet foreligger prompte: En film, som man oven i købet selv har produceret. Der kan tages udgangspunkt i børnenes egen verden: Deres legetøj, deres interesser, deres ideer! Fantasien får frit spil, for i princippet kan alt bevæge sig. I øvrigt oplever man ofte at især mindre børn fascineres af netop det fænomen, at døde ting får liv. Det appellerer til deres fantasi og deres humor.
Æ ldre børn og voksne kan naturligvis også arbejde med stop motion. Her kan vægten lægges på f.eks. billedfrekvensen og de tekniske finesser. Man kan endvidere implementere filmen i andre computerprogrammer og lægge lyd på eller redigere i filmen, nøjagtig som man redigerer i en almindelig videofilm.
Stop-motion teknikken kan bruges i en lang række faglige sammenhænge, hvor man ønsker at styrke børnenes kendskab til særlige felter ud over til filmtekniske. Levende billeder udgør en væsentlig del af vores hverdag og derfor er det helt oplagt selv at producere. Naturfilm er populære og i fjernsynet ser vi ofte animationer, som søger at forklare komplicerede sammenhænge. Selv at fremstille sådanne film er fyldt med spændende og sjove udfordringer og giver god mulighed for at børn og pædagoger kan samles om et fælles tredje i et fælles-flow. De positive pædagogiske effekter heraf er indlysende og derfor er stop-motion projekter også gode som redskab til at arbejde med sociale og relationelle forhold. At arbejde med filmproduktion vil også kunne være sprogstøttende, idet man i samarbejdet om det fælles produkt må formulere sig, lytte, give nye input etc.

Drejebog:
Drejebogen er en uundværlig del af det af lave en film. Uden drejebog kan man let spilde meget tid, der kan let opstå konflikter og man mangler styring og et klart mål i sit arbejde. Drejebogen tager udgangspunkt i synopsis (bruges ofte med samme betydning som et abstrakt af en film) og filmmanus (nedskrevet beskrivelse af handlingen og replikkerne i en film), men indeholder desuden billedudsnit, kameravinkler, kamerabevægelser, lyd og lys. Dette er en nøje beskrivelse af filmen, da man noterer ned, hvad vi får se og høre på det færdige produkt.
På engelsk benytter man begrebet "Shooting script" og begrebet ”Storyboard” som i større grad er en tegneserieagtig fremstilling af den tænkte film. På tysk benytter man "Drehbuch" på samme måde som vi taler om manus og det man på engelsk omtaler som "Script".
En film kan bestå af én eller flere scener, hvor hver scene udgør en bestemt kameravinkel og optagemetode – ved at arbejde med flere scener (skal fremgå af drejebogen) kan man skifte vinkel og perspektiv i filmen og eksempelvis skifte mellem real-film og stop-motion.


Arbejdsmetode:
Diskutér film-synopsis og filmmanus (altså hvad filmen skal handle om, hvilke ting der skal indgå etc.) og skriv så drejebogen ned. Skriv hele produktionsforløbet ned note-agtigt i en løbende logbog.
Tænk gerne narrativt eller beskrivende. Filmen kan medtænke naturforhold og noget materiale i den bør være naturobjekter – dog må I godt bruge enkelte dukker/substitutter (fx af modellervoks eller lignende. Vis for eksempel et naturfænomen eller en sammenhæng i naturen, der ellers vanskeligt lader sig formidle med ord. Der må gerne indgå nogle ”nørdede” facts. I skal studere via bøger/internetsider det fænomen, I vil lave en film om, så I er godt inde i det (natur)faglige omkring filmens handling og så dette kan bidrage til handlingen. Filmen må gerne sættes ind i en fantasifuld ramme i form en historie, gendigtning af et eventyr eller lignende blot ovenstående er opfyldt.
Nedskriv de benyttede filmtekniske hjælpemidler og overvejelser i den løbende logbog: Optagevinkel (Normalperspektiv, Fugleperspektiv, Frøperspektiv), billedopbygning (forgrund, mellemgrund, baggrund), billedudsnit (Afstand, Heltotal, Halvtotal, Halvnær, Nær, Ultranær), farvefordeling, lyd etc. Til fremlæggelsen skal medbringes en drejebog til arbejdet, hvor disse ting indgår.
Afprøv det tekniske sammen inden det er alvor! Sørg for at alle i gruppen kan styre alle procesled, så alle oplever ejerskab hele vejen igennem. Spørg, hvis der er forhold, I er i tvivl om eller udstyr I savner og få løst de problemer, der måtte være, inden i drager ud og det går løs.
Gå så ud og optag! Hav ikke ambitioner om en lang film – der er ingen krav til specifik længde – til gengæld skal det ovenstående vdr. handling og formidling være opfyldt. Husk i redigeringen at skrive i teksterne, hvem der har fremstillet kunstværket, i hvilken sammenhæng, hvornår og med hvilken teknik!
Jeg har lavet nogle testfilm: https://www.youtube.com/watch?v=6pwceRLl4W0, http://www.naturpaedagogik.dk/stopmotionfilmsmall.wmv (29,7 Mb - vær tålmodig!) og i den aldeles crazy ende: https://www.youtube.com/watch?v=Mfh69SxIXyY.


Teknik:
Det er, med alle mulige devices, blevet meeeeget nemmere end for 25 år siden at fremstille egne stopmotion-film. Man kan hævde, at et produkt altid vil være begrænset af teknikkens ydeevne, hvad enten der med dette refereres til hardwaren eller softwaren, men i forbindelse med pædagogiske projekter er det måske ikke begrænsningerne i teknikken som sådan, der er særlig væsentlig, men mere om teknikken understøtter de pædagogiske proces-mål – mere om dette herunder:
Til enhver smartphone eller tablet kan der downloades apps, som kan gøre arbejdet og især på en IPad er det virkelig nemt med indbyggede skabeloner og brugervenlig holden-i-hånd hele vejen med fx. StopMotion-studio (https://apps.apple.com/us/app/stop-motion-studio/id441651297). Men selv om det er enkelt og kan give flotte resultater, er det ingenlunde sikkert, at det vil være den bedste løsning pædagogisk set. Man kan let opleve sig lidt afkoblet eller endog fremmedgjort fra processen, blive hæmmet i sin kreative tænkning og diskussionerne i en gruppe, der samarbejder om et stopmotion-projekt, kan let blive rammet ind i en rigid struktur og blive begrænset af applikationens muligheder – altså andres valg. Man må overveje, om det pædagogiske projekt er rent målorienteret, eller om processen i virkeligheden er det afgørende. Det skulle vist tydeligt fremgå, at jeg finder processen altafgørende og derfor også foretrækker en umiddelbart teknisk tungere løsning, som stiller flere umiddelbare og besværligere krav og ikke i sig selv kan så meget, men som giver os den ”langsomme løsning”, der involverer flere valg, mere refleksiv tænkning og fælles problemløsning. Jeg tager udgangspunkt i en PC, hvor alt software til projektet er gratis (i modsætning til mange af IPad-applikationerne). Det er dog vigtigt for mig at understrege, at der i dette projekt ikke er særlige udstyrskrav, så I må godt benytte andet udstyr og software, det kræver så blot, at I roder lidt rundt på nettet for at finde lignende software til fx Mac.
Der er flere forskellige muligheder – i alle tilfælde kræves en optageenhed, et stop-motion-program (der kan sammensætte enkeltbillederne til en film), et lydprogram og et videoredigeringsprogram (man kan undvære de sidste to, hvis man kun vil lave et meget simpelt produkt).

Følgende løsning anbefales:
Optagelse med eksternt- eller indbygget webcam (eksternt giver mest flexibilitet og oftest bedre optagekvalitet) direkte via stop-motion-programmet MonkeyCam. Optag lyd vha. lydprogrammet Audacity. Sammensæt og rediger vha. Microsoft ClipChamp, der fås gratis til nye Windows PC'er på Microsoft Store eller på https://clipchamp.com/en/windows-video-editor/ eller benyt det måske mere overskuelige Windows Movie Maker (Microsoft understøtter ikke programmet mere og man kan ikke downloade det fra deres hjemmeside, hvis du ikke som mange allerede har den på din computer, kan du nu i stedet downloade den fra http://www.windows-movie-maker.org/ eller http://www.naturpaedagogik.dk/stopmotion/windows-movie-maker-2016.exe (ved opstart af programmet skal du blot vælge ”Later” – du kan så isolere den fulde version ved at gå ind i Stifinder og finde følgende fil, som du herefter bruger som programfil: Programmer (x86) -> Windows Live -> Photo Gallery -> MovieMaker). Der findes gode alternativer: http://www.openmovieeditor.org/ og https://www.wondershare.net/ad/video-editor-win/filmora.html?gclid=CP3cs7n3x9MCFRplGQodJxcG-A og ikke mindst det meget anbefalelsesværdige Videopad: http://www.nchsoftware.com/videopad/index.html og i Windows Store: https://www.microsoft.com/en-us/store/p/video-editor-slideshow-maker/9nblggh5273d.

Alternative muligheder:
Som nævnt er der altså alternativer – og det gælder til alle programmerne: På link-siden findes alternativ gratis-software linet op – noget af dette er simplere at bruge end det ovenfor nævnte.
Man kan også optage enkeltfotos med en fotoenhed (i JPeg-format) – dette kan være med et digitalt kamera, en mobiltelefon eller et webcam (programmet MyCam kan benyttes til at tage enkeltfotos med webcam og lægge dem på harddisken).
Optager man på en IPhone, kan man bruge programmet IMovie. Her nogle andre muligheder for StopMotion-optagelser på IPhone/IPad: https://itunes.apple.com/us/app/stop-motion-studio/id441651297?mt=8# og https://itunes.apple.com/us/app/stop-motion-animation-maker-pro/id582526836?mt=8#
Nogle mobiltelefoner kan pause videooptagelse og man kan således let lave enkeltoptagelser, der sættes sammen, når man afspiller hele videoen. Ellers overføres alle JPeg-fotofilerne til computeren, hvor de sættes sammen til en film med programmet JPGVideo – samme proces, hvis billederne er optaget via webcam.
Enkelt-fotos (stillbilleder) kan redigeres, inden de sættes sammen som nævnt ovenfor til en film. Dette kan gøres med et grafisk redigeringsprogram som fx Gimp.
Underlægningsmusik kan tages fra en hvilken som helst musik MP3-fil. Man kan arbejde med flere lydspor på samme videostump, så man både bruger et tale-spor og et musik-spor.
I programmet MyCam kan optages scener med real-film, der kan kombineres med stop-motion-scenerne. Selvfølgelig kan man også blot optage en video på sin smartphone og overføre den computeren. Man kan også indsætte video-stumper fra andre kilder (med eller uden originallyden) – det hedder at ”grabbe” og der findes en række særlige programmer og online tjenester, der fx kan grabbe Youtube-videoer. De bedste, synes jeg, er http://www.videograbber.net og http://www.grab-tube.com. Ren lyd grabbes bedre med et dedikeret "optage-program" som dette: http://soundtap-streaming-audio-recorder.soft32.com.
Det er dog her nødvendigt med en lille, påmindende advarsel: Meget materiale på nettet (og alt der stammer fra cd'er, dvd'er etc.) er, hvad enten det drejer sig om levende billeder eller lyd, rettighedsbeskyttet efter copyright-lovgivningen, og selv om der er meget ikke-helt-legalt lagt ud på fx. Youtube, bør man være forsigtig, selv om jeg af egen erfaring kan sige, at man næsten altid højst kan få en påtale... men vil man være helt sikker, bør man fremstille alt selv, forfra!
I Windows Movie Maker kan indsættes en række effekter og overgange mellem scener. Dette bør ikke overdrives – brug fx ikke flere forskellige overgangstyper i en lille film med mindre meningen er at opnå eller understrege en særlig effekt.
I Windows Movie Maker kan også indsættes tekster, både start- og sluttekster og tekster undervejs oven på filmbillederne. Bruger man også et billedbehandlingsprogram, er der ingen grænser for, hvad man kan indlægge af tekster, tekstbokse etc. gennem at indsætte sådanne stykker grafik fx ind over en videostump (altså i dette eksempel: En dobbelteksponering af en videoscene og en jpeg-fil skabt i et billedbehandlingsprogram). Man kan kommentere og skabe opmærksomhed om særlige fænomener, men brug tekster med omtanke og husk, at man skal kunne nå ikke blot at læse dem, men også at lade dem bundfælde sig, inden man som seer er parat til nyt i filmen.
Fokus er her på stop-motion film som pædagogiske proces, så det fører for vidt at præsentere flere filmiske teknikker som fx lyssætning eller Chroma Key (også kendt som Blue Screen-teknik), skønt sådanne teknikker også sagtens kan bruges til ikke-professionel filmproduktion; har man dog fået blod på tanden og vil læse mere, kan jeg anbefale http://filmcentralen.dk/grundskolen/filmsprog/filmiske-virkemidler og https://da.wikipedia.org/wiki/Chroma_key.

 

Rigtig god fornøjelse….

 

Kilder og videre ”læsning”:
http://monkeyjam.en.softonic.com/ , https://support.microsoft.com/da-dk/help/14220/windows-movie-maker-download, http://www.windows-movie-maker.org/ eller http://www.naturpaedagogik.dk/stopmotion/windows-movie-maker-2016.exe, https://support.microsoft.com/en-in/help/17779
http://www.openmovieeditor.org/ https://www.microsoft.com/en-us/store/p/video-editor-slideshow-maker/9nblggh5273d, http://www.openmovieeditor.org/, https://www.wondershare.net/ad/video-editor-win/filmora.html?gclid=CP3cs7n3x9MCFRplGQodJxcG-A, http://www.nchsoftware.com/videopad/index.html, https://www.microsoft.com/en-us/store/p/video-editor-slideshow-maker/9nblggh5273d, https://itunes.apple.com/us/app/stop-motion-studio/id441651297?mt=8#, https://itunes.apple.com/us/app/stop-motion-animation-maker-pro/id582526836?mt=8#
http://www.videograbber.net, http://www.grab-tube.com, http://soundtap-streaming-audio-recorder.soft32.com
http://filmcentralen.dk/grundskolen/filmsprog/filmiske-virkemidler, https://da.wikipedia.org/wiki/Chroma_key
http://www.naturpaedagogik.dk/natur/storeslagtedag/aeg.swf, http://www.naturpaedagogik.dk/stopmotionfilmsmall.wmv, https://www.youtube.com/watch?v=Mfh69SxIXyY, https://www.youtube.com/watch?v=6pwceRLl4W0
http://www.stopmotioncentral.com/ , http://da.wikipedia.org/wiki/Stop_motion , http://www.skoven-i-skolen.dk/default.asp?m=18&a=2901, http://tmoeller.dk/wordpress/hvordan-laver-man-en-stop-motion-video-i-folkeskolen-med-mobilen.html

Film fra tidligere projekter:
http://www.youtube.com/watch?v=92WPlygPhm0, http://www.youtube.com/watch?v=xEjXWqX0Gg4, http://www.youtube.com/watch?v=Zw_JlsUB9Xg, http://www.youtube.com/watch?v=3bVvAsgCXtw&feature=youtu.be, http://www.youtube.com/watch?v=TgCa9NDkJPE&feature=bf_prev&list=PL1AB61F121EEADB12&lf=mh_lolz, http://www.youtube.com/watch?v=w-L6E2YcRZI&feature=youtu.be, http://www.youtube.com/watch?v=3cMbSa3gf58&feature=youtu.be, https://www.youtube.com/watch?v=iZGhBvlkzJs&list=HL1332406863&feature=mh_lolz, https://www.youtube.com/watch?v=w-L6E2YcRZI&feature=youtube_gdata_player, https://www.youtube.com/watch?v=LPWO8HHmyUw&feature=youtu.be, https://www.youtube.com/watch?v=Ocn7_95TMHA, https://www.youtube.com/watch?v=bjJLdhtrKBg, https://www.youtube.com/watch?v=40HCTJ-gItY&feature=youtu.be

 

Håndbog i naturpædagogik:

Ole Wohlgemuth:
HÅNDBOG I NATURPÆDAGOGIK
ISBN 87 7378 286 6
Forlaget Politisk Revy,

2. udgave, 2006.